ปกาสตราว ปกาสตราว
ไม้ พิสิฐพงศ์
ผู้ชายคนนี้..ไม่ได้มีไว้ให้เธอทิ้ง ไม้ พิสิฐพงศ์

ปกาสตราว

ผู้ชายคนนี้..ไม่ได้มีไว้ให้เธอทิ้ง

ไม้ พิสิฐพงศ์

Duración: 04:14

La canción ปกาสตราว de ไม้ พิสิฐพงศ์, fue lanzada el 01-07-2008 la cual pertenece al álbum ผู้ชายคนนี้..ไม่ได้มีไว้ให้เธอทิ้ง en el género Country/Folk con una duración de 04:14 minutos, escucha esta canción online en Ritmic.

Comentarios de la canción ปกาสตราว del álbum ผู้ชายคนนี้..ไม่ได้มีไว้ให้เธอทิ้ง

Canción ปกาสตราว de ไม้ พิสิฐพงศ์ | Ritmic
a41dedeb2580b67f3051debd7c1bc41ea527ca01