พระเจ้ากรุงธน พระเจ้ากรุงธน
รุ่ง สุริยา
พระจันทร์ร้องไห้ รุ่ง สุริยา

พระเจ้ากรุงธน

พระจันทร์ร้องไห้

รุ่ง สุริยา

Duración: 04:28

La canción พระเจ้ากรุงธน de รุ่ง สุริยา, fue lanzada el 01-05-2008 la cual pertenece al álbum พระจันทร์ร้องไห้ en el género Country/Folk con una duración de 04:28 minutos, escucha esta canción online en Ritmic.

Comentarios de la canción พระเจ้ากรุงธน del álbum พระจันทร์ร้องไห้

Canción พระเจ้ากรุงธน de รุ่ง สุริยา | Ritmic
f435af8871c78fa69e081c13ffa01505aba07be7