ดอกรัวอนแฟน ดอกรัวอนแฟน
ดอกรัก ดวงมาลา
ผัวเผิ่นพาเป็น ดอกรัก ดวงมาลา

ดอกรัวอนแฟน

ผัวเผิ่นพาเป็น

ดอกรัก ดวงมาลา

Duración: 03:32

La canción ดอกรัวอนแฟน de ดอกรัก ดวงมาลา, fue lanzada el 01-02-2004 la cual pertenece al álbum ผัวเผิ่นพาเป็น en el género Country/Folk con una duración de 03:32 minutos, escucha esta canción online en Ritmic.

Comentarios de la canción ดอกรัวอนแฟน del álbum ผัวเผิ่นพาเป็น

Canción ดอกรัวอนแฟน de ดอกรัก ดวงมาลา | Ritmic
0f63819c5758eee3f359a71d1da3a5943d105ffa